NECESSITO ALGÚ QUE PORTI ELS TRÀMITS I GESTIONS

IRPF / IVA

Societats / patrimoni

Nòmines

Certificacions

Estrangeria

Discapacitats

EXEMPLE 1

Sóc el parent més proper d’una persona que ha mort. Vull saber si va fer testament i quin patrimoni tenia.

EXEMPLE 2

Tinc obligacions fiscals trimestrals i anuals. Prefereixo que m’ho porti algú.

EXEMPLE 3

Fa temps que em van diagnosticar una malaltia i m’han dit que puc demanar un grau de discapacitat.

EXEMPLE 4

Tinc un deute amb la Seguretat Social i m’agradaria poder-lo aplaçar.