Immobiliari. Defensa de Consumidors i Usuaris

Reclamacions per defectes i/o vicis de la construcció

Redacció de contractes d’arrendaments.

Assessorament en contractes dels préstecs hipotecaris -clàusules abusives-

Accions legals i/o defenses per impagaments de renda i compliment de qualsevol obligació -obres, incompliment durada del contracte, etc.- derivada del contracte de lloguer.

Reclamacions contra entitats financeres.

A ADVOCATS MANRESA t’ assessorem en reclamacions per defectes de la construcció contra tècnics i constructors. També disposem de professionals especialitats en arrendaments de vivendes i locals de negoci com també amb experiència en reclamacions per clàusules abusives en tot tipus de contractació.