Dret Laboral I Seguretat Social – Fiscal I Tributari- . Gestió D’empreses I Autònoms. Assessorament Mercantil

Acomiadaments.

Sancions.

Reclamacions de quantitat.

Prestacions de la Seguretat Social.

Constitució de societats. Actes societaris, dissolucions, liquidacions, augments de capital, concursos, etc.

Declaracions de renta.

Elaboració i presentació d’impostos.

Gestió i comptabilitat per a empreses i autònoms.

Incapacitats, invalideses, etc.

Reclamacions per competència deslleial.

A ADVOCATS MANRESA compta amb els especialistes en Dret Laboral, fiscal i mercantil que li donaran una assessorament integral.