EM CAL ASSESSORAMENT I CONSELL

Creació de societats i empreses

Contractes civils

Testaments i successions

Arrendaments

Hipotecari

Comunitat de propietaris

Contractació laboral

EXEMPLE 1

Volem crear una empresa. Quins tràmits hem de seguir? Quina és la millor forma de constituir-la?

EXEMPLE 2

El meu pare té una malaltia mental greu i els germans tenim opinions diferents sobre el què hem de fer i on dirigir-nos.

EXEMPLE 3

La meva muller i jo hem treballat tota la vida i ara tenim un petit patrimoni. Volem que quan faltem, els fills ho tinguin tot arreglat.

EXEMPLE 4

Vull llogar el meu pis, i m’han sortit moltes ofertes. M’agradaria deixar-ho tot ben lligat per evitar problemes.